VTV chính thức dừng sản xuất Táo Quân, NSND Công Lý 'buồn và mất mát lớn lao'