VTV tạm dừng phát sóng Shark Tank phần liên quan Chủ tịch Asanzo

Trong ngày 24/6, VTV cho biết sẽ tạm dừng phát sóng các phần liên quan tới Chủ tịch Asanzo Phạm Văn Tam trong chương trình Shark Tank Việt Nam mùa 3.

Thời sự