Vắc xin Covid-19 'made in Việt Nam' sắp thử nghiệm trên người có gì đặc biệt?