Valentine người ta có cặp có đôi... tui cứ có đồ ăn là ổn

Tag cái đứa thế này vào.

Siêu hài