Vân Dung khoe rất yêu ‘Nam Tào’, ‘Bắc Đẩu’ Công Lý vào ‘thả ngay’ bức ảnh thế này