Văn Hậu sẽ ra mắt đội một Heerenveen trước khi trở về Việt Nam đại chiến UAE và Thái Lan