Văn Lâm ăn mừng 'cực sung' khi Việt Nam thắng Indonesia?