Văn Lâm thủng lưới trước ngày hội quân ĐTVN; Sao Hàn hạ Dijk