Văn Quyết nhận kỷ lục thẻ phạt và những lần phi thể thao gây sốc

Thể thao