Văn Toàn - Công Phượng: Không ở bên nhau mới là chân lý