Vận tải biển Sài Gòn (SGS): 9 tháng lãi 24 tỷ đồng tăng 44% so với cùng kỳ

Riêng quý 3 mặc dù doanh thu sụt giảm nhưng nhờ tiết kiệm giá vốn Vận tải biển Sài Gòn (SGS) lãi 6 tỷ đồng tăng 22% so với cùng kỳ.

Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn (UpCOM: SGS) đã công bố BCTC quý 3/2020 và lũy kế 9 tháng đầu năm 2020.

Theo đó riêng quý 3 doanh thu thuần đạt 29,5 tỷ đồng giảm 31% so với cùng kỳ tuy nhiên giá vốn hàng bán cũng giảm mạnh nên lợi nhuận gộp đạt gần 7,5 tỷ đồng tăng 25% so với quý 3/2019. Sau khi trừ các khoản chi phí, SGS lãi sau thuế 6 tỷ đồng tăng 22% so với cùng kỳ năm ngoái trong đó LNST công ty mẹ là gần 5,9 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2020, SGS đạt 112,2 tỷ đồng doanh thu thuần tăng 18,6% so với cùng kỳ năm ngoái, LNST đạt gần 24 tỷ đồng tăng gần 44% so với cùng kỳ năm 2019 tương đương EPS đạt 1.623 đồng.

Trong cơ cấu doanh thu 9 tháng đầu năm của SGS có thể thấy các hoạt động chính của doanh nghiệp vẫn được đảm bảo trong đó dịch vụ kho vận ghi nhận mức tăng trưởng doanh thu tốt nhất đạt 51% so với cùng kỳ.

Năm 2020, SGS đặt mục tiêu doanh thu đạt 102,47 tỷ đồng và LNST đạt 23,75 tỷ đồng theo đó kết thúc 9 tháng đầu năm 2020 doanh nghiệp đã hoàn thành vượt 9% mục tiêu về doanh thu và đã hoàn thành được mục tiêu LNST của cả năm 2020.

Theo Quang Cường/Tổ Quốc Link Gốc:           Copy Link
http://toquoc.vn/van-tai-bien-sai-gon-sgs-9-thang-lai-24-ty-dong-tang-44-so-voi-cung-ky-42020311092844433.htm

Tags: Sài Gòn UpCOM  |  Năm 2020  |  Sài Gòn SGS  |  Tổ Quốc Riêng