Vặt trộm gương ô tô Lexus bị tài xế vẫn ngồi trong xe bắt tại trận

Thanh niên chạy Grab Bike vặt trộm gương ô tô hiệu Lexus thì bị tài xế đang ngồi trong xe bắt tại trận và bàn giao cho cơ quan chức năng xử lý.

Thời sự