Trailer tập 69 'Về nhà đi con': Xuất hiện người đàn ông lạ trong cuộc đời Huệ, dự đoán sẽ cản đường ông Quốc