00:00

Về thấy chó sủa vang nhà, quần áo bị cắt nát tươm, tôi run rẩy đi vào trong thì sững sờ khi thấy người đứng trước mặt mình

TIN LIÊN QUAN