Vì 300 tỷ đồng, Văn Lâm có thể bị 'hành xác' ở Thai League: Một tuần đá 3 trận, liên tiếp trong 3 tháng