Vì mục tiêu World Cup, VFF thêm một lần nữa lại thay đổi