Vì sao Công Phượng bỏ Thai-League để sang Incheon?