Vì sao Rạng Đông không phải di dời trước năm 2020?