Vì sao ngôn ngữ của người Australia bên bờ vực xóa sổ

Khi di cư đến đây, người châu Âu đã xóa bỏ hơn 100 ngôn ngữ bản địa của người Australia, và giờ đây, rất nhiều ngôn ngữ khác của người dân quốc gia này bên bờ vực nguy hiểm.

Thời sự