Vì sao nhiều nhà máy ô nhiễm chậm dời khỏi nội đô?