'Vị thần siêu lùn' kỳ lạ ban phúc lành cho hàng trăm người

Có nhiều người đã lặn lội hàng trăm cây số để tới gặp và được 'vị thần' này ban phúc

Xã hội