Vị tướng Liên Xô đầu tiên có mặt tại Việt Nam trong những ngày đầu Chiến tranh biên giới 1979