Video: Bạch tuộc chui tọt vào miệng du khách đang lặn biển

Một con bạch tuộc nhỏ đã chui tọt vào miệng một du khách đang lặn biển trước khi phát hiện mình nhầm chỗ.

Siêu hài