Video: Đang lững thững đi bộ dưới lòng đường, người đàn ông bất ngờ bị 'Ninja Lead' hạ gục từ phía sau

Tags: Ninja Lead  |  lòng đường  |  bất ngờ  |  ngã lăn  |  xe Honda  |  giao thông  |  UB An