Video: Hơn 20 quan tài cổ đại bí ẩn nằm lơ lửng trên vách đá

Giới nghiên cứu hiện vẫn chưa phát hiện ra bằng cách nào mà người cổ đại có thể treo những cỗ quan tài bằng gỗ sụ nam mộc liền khối trên vách đá cách mặt sông 150 m.

Thời sự