Video: Người phụ nữ vác xe đạp nằm lăn trước bánh xe tải hòng “ăn vạ”

NGUYỄN TIẾN THANH

Thứ năm, 11/07/2019 14:11