Sư tử đực dùng "đòn xấu" tấn công linh dương kudu

Đoạn video ghi lại cảnh một con sư tử đực tấn công linh dương kudu trưởng thành.

Thời sự