Video: Trèo lên cây định cướp con mồi béo bở của báo mai hoa, sư tử nhận cái kết đắng

Thấy con mồi béo bở của báo mai hoa trên cây, sư tử liền trèo lên, định thử vận may nhưng không ngờ lại nhận phải cái kết thảm thương.

Siêu hài