Tức nước vỡ bờ, thằn lằn tấn công ngược lại kẻ định ăn thịt mình

Một con thằn lằn đã có hành động tự vệ mãnh liệt khi tấn công con rắn đang định ăn thịt mình. Cuối cùng nhờ sự dũng cảm này, con thằn lằn đã sống sót.

Thời sự