Việt Nam tiếp nhận cờ đăng cai SEA Games 31

Thể thao