Video biểu đồ HCV các đoàn qua 29 kỳ SEA Games

Video thống kê do BTC SEA Games thực hiện cho thấy số HCV của từng đoàn qua 29 kỳ SEA Games trong đó đứng đầu vẫn là Thái Lan, quốc gia vừa mạnh vừa tham dự đủ 29 kỳ SEA Games.

Thể thao