Video ghi lại quá trình gắn thẻ theo dõi cá mập

Video ghi lại quá trình gắn thẻ theo dõi cá mập

Thời sự