Video giới thiệu súng trường tấn công AK-308 của Kalashnikov.

Quân sự