Video giới thiệu súng trường tấn công AK 308 của Kalashnikov.

Thứ bảy, 12/10/2019 21:06

Quân sự