Video trường dạy tiểu xảo ăn vạ như Neymar

Neymar nổi tiếng tại World Cup nhờ những pha ăn vạ được thống kê cả chục lần trong một trận. Hài hước thay việc ăn vạ đấy đã được các thầy "dạy" cho học trò và chỉ cần tín hiệu "NEYMAR!" là tất cả lăn quay.

Thứ năm, 15/08/2019 14:02