Video vụ thử tên lửa hành trình ngày 18/8 của Mỹ

Video vụ thử tên lửa hành trình ngày 18/8 của Mỹ. Nguồn: defensenews

Quân sự