Viên Minh - cô dâu duyên dáng, hiểu chuyện và rất mực được yêu mến của Công Phượng