Việt Nam chạm đến điểm số lịch sử, Đặng Văn Lâm trở thành 'hung thần' của các quả penalty