Việt Nam chỉ còn điều trị cho 15 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2