Việt Nam hòa nghẹt thở Thái Lan: Rất hay và quả cảm!