Việt Nam là 'Cường quốc nam vương 2017'

Việt Nam và Brazil là hai nước có thành tích cao nhất trong các kỳ thi nam vương năm ngoái.

Giải trí