Việt Nam làm điều khác biệt, những tín hiệu khiến toàn cầu chú ý