Việt Nam lần đầu tiên xuất khẩu sữa sang Trung Quốc

Thời sự