Việt Nam lên tiếng về diễn biến phiên xử Đoàn Thị Hương