'Việt Nam ơi' - Màn trình diễn công nghệ kết nối mọi miền

Tiết mục trong lễ khai trương 4G Viettel được lấy cảm hứng từ chính thông điệp của 4G Viettel: Công nghệ được sinh ra để nối liền những khoảng cách, 4G Viettel sẽ không để bất cứ ai bị bỏ lại phía sau.

Ca khúc "Việt Nam ơi" do 108 diễn viên quần chúng đại diện cho 54 dân tộc anh em mọi thế hệ của dân tộc Việt Nam. 

Ca khúc "Việt Nam ơi" do 108 diễn viên quần chúng đại diện cho 54 dân tộc anh em mọi thế hệ của dân tộc Việt Nam.

Đến thời điểm này, sóng 4G Viettel đã đến với hầu hết mọi miền của Tổ Quốc, giúp 54 dân tộc anh em trên dải đất hình chữ S xích lại gần nhau hơn. 

Đến thời điểm này, sóng 4G Viettel đã đến với hầu hết mọi miền của Tổ Quốc, giúp 54 dân tộc anh em trên dải đất hình chữ S xích lại gần nhau hơn.

Tiết mục là sự kết hợp độc đáo giữa âm nhạc, công nghệ và tinh thần đoàn kết dân tộc. 

Tiết mục là sự kết hợp độc đáo giữa âm nhạc, công nghệ và tinh thần đoàn kết dân tộc.

Tiết mục này được lấy cảm hứng từ chính thông điệp của 4G Viettel: công nghệ được sinh ra để nối liền những khoảng cách, 4G Viettel sẽ không để bất cứ ai bị bỏ lại phía sau. 

Tiết mục này được lấy cảm hứng từ chính thông điệp của 4G Viettel: công nghệ được sinh ra để nối liền những khoảng cách, 4G Viettel sẽ không để bất cứ ai bị bỏ lại phía sau.

Theo Đất Việt

Tags: Viettel  |  4g  |  viettel khai trương 4g