Việt Nam thăng hạng FIFA, thuận lợi cho phân hạt giống World Cup