00:00

Việt Nam tích hợp Kh-35 cho Svetlyak sau khi nâng cấp Pohang?

TIN LIÊN QUAN