Việt Nam tiếp tục không có ca mắc mới, 936 ca được điều trị khỏi