00:00

Việt Nam tiếp tục tích hợp tên lửa Kh-35 cho Tàu 18

TIN LIÊN QUAN