00:00

Việt Nam từng có cơ hội sở hữu lực lượng xe tăng tốt nhất Đông Nam Á?

TIN LIÊN QUAN