Việt Nam 'vô địch' uống bia, nhưng lợi nhuận Bia Hà Nội đang ở mức thấp nhất trong nhiều năm